Vyhlášená výzva týkající se kyberbezpečnosti pro kraje

V rámci NPO byla vyhlášena výzva týkající se kyberbezpečnosti pro kraje. O peníze můžou žádat i školy.

 

Vážená paní ředitelko, Vážený pane řediteli,

chtěli bychom Vás z odboru školství informovat, že v rámci Národního plánu obnovy byla vyhlášená výzva č. 40 – Kybernetická bezpečnost, v rámci které jsou oprávněnými žadateli i PO zřizované krajem https://www.mvcr.cz/npo/clanek/vyzvy-aktualne-otevrene-vyzvy-aktualne-otevrene-vyzvy.aspx .

V příloze zasíláme několik základních informací k vyhlášené výzvě v souhrnu. Výzva už je vyhlášená a je předpoklad, že nebude otevřená po celou dobu, ale bude brzy vyčerpaná. Pokud by i přesto některá ze škol měla připravený projektový záměr a chtěla by se pustit do zpracování žádosti, informujte prosím Ing. Eriku Dittrichovou, DiS. dittrichova.erika@kr-jihomoravsky.cz a domluvte se s ní na dalším postupu a zda je ještě možné požádat zřizovatele o souhlas.

 

 

 

 

Dokumenty ke stažení