Setkání ředitelů ve Slavkově

Ve Slavkově se setkali k zahájení školního roku 2023/24 ředitelé středních škol a školských zařízení Jihomoravského kraje. Součástí programu bylo i udílení cen Zlatý tahák.

V reprezentačním sále slavkovského zámku se dne 6. 9. 2023 setkali ředitelé středních škol a školských zařízení se zástupci odboru školství JMK. Auditorium přivítal radní pro školství pan Karel Jurka, vedoucí odboru školství pan Hynek Nespěšný a předseda Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost pan Richard Zemánek. Paní Leona Sapíková, ředitelka Vzdělávacího institutu pro Moravu, během večera vyhlásila výsledky soutěže Zlatý tahák, ceny pro úspěšné leadry ve vzdělávání. Letos si cenu v kategorii osobnost odnesl RNDr. Václav Klement z Gymnázia a SOŠ zdravotnické a ekonomické Vyškov a v kategorii organizace zvítězila Mateřská škola, základní škola a praktická škola Brno, Štolcova. Program pokračoval neformálním setkáním účastníků.