Porada ředitelů JMK škol v Mikulově

Ředitelé krajem zřizovaných středních škol, gymnázií, ale i i škol speciálních, ZUŠ a SVČ se setkali na dvoudenním pracovním setkání v Mikulově.

Již tradiční setkání ředitelů jihomoravských středních škol zřizovaných krajem se letos rozšířilo i o ředitele škol speciálních, základních uměleckých škol a středisek volného času.

Dvoudenním pracovní setkání se uskutečnilo 17. -18. 6. 2024 v Mikulově. 

První pracovní den začal semináři Práce s digitálními dokumenty a Wellbeing pro management škol, následovalo rozdělení do skupinek a odchod na prohlídky a workshopy v Mikulově. Večer pokračovalo neformální setkání a síťování účastníků ve sklípku hotelu Zámeček.

Druhý den proběhla ve stejných prostorách porada ředitelů pod vedením vedoucího odboru školství JMK, pana Hynka Nespěšného a vedoucího VVVZ JMK, pana Richarda Zemánka. Účastníci se v programu dozvěděli praktické informace o přijímacím řízení na SŠ, dlouhodobém záměru OŠ JMK, ale třeba i info o možnostech fotovoltaických zdrojů energie pro školy nebo dietním stravování. V rámci porady se také zástupci kraje rozloučili s odcházejícími řediteli příspěvkových organizací a přivítali nové.

Počtem zúčastněních ředitelů bylo setkání rekordní a poskytlo jedinečný prostor ke společné diskuzi o směřování školství nejen na Jižní Moravě.