Mezioborová konference Život ve zdraví 2024

Mezioborová konference Život ve zdraví 2024 pořádaná pod záštitou doc. PhDr. Mgr. Simony Koryčánkové, Ph.D., děkanky Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity Konference se řadí mezi tradiční akce pořádané Pedagogickou fakultou MU. Cílem konference je mezioborová výměna výzkumných, didaktických a praktických poznatků z oblasti ochrany a podpory zdraví a výchovy ke zdraví.

Datum a místo konání: • 10.–11. září 2024

Forma jednání: • prezenční nebo na požádání online v prostředí MS Teams.

Místo konání prezenční formy konference: • Pedagogická fakulta MU, 639 00 Brno, Poříčí 31.

Zahájení konference: • úterý 10. 9. 2024 v 10:30, prezence účastníků od 9:30 Ukončení konference: • středa 11. 9. 2024 v odpoledních hodinách.

Tematické okruhy: • Výzkum v oblasti ochrany a podpory zdraví a výchovy ke zdraví. • Projekty a programy ochrany a podpory zdraví. • Vzdělávání v oblasti ochrany a podpory zdraví a výchovy ke zdraví. Přihláška: • Elektronickou přihlášku vyplní každý účastník sám za sebe nejpozději do neděle 25. 8. 2024 na této adrese: https://forms.gle/bLxa4kNtwnPPQqg18 Konferenční poplatek: • Účast na konferenci je bez poplatku. Drobné občerstvení a základní konferenční materiály hradí organizátor konference.

Program konference: • Program bude sestaven po uzávěrce přihlášek a zaslán přihlášeným účastníkům konference. Program bude zveřejněn také na stránkách MUNI PED: https://www.ped.muni.cz/kalendar-akci Konferenční jazyky a příspěvky během konference: • čeština, angličtina, slovenština. • Účastník konference může přihlásit pouze jeden příspěvek v délce do 15 minut. • Elektronické prezentace aktivních účastníků mohou být se souhlasem autorů zveřejněny na stránkách konference. Sborník z konference: • Sborník nebude vydán. Ubytování a stravování: • Pořadatelé nezajišťují ubytování a stravu s výjimkou drobného občerstvení v průběhu konference. Ubytování a stravování je dostupné v nejbližším okolí fakulty.

Na Vaši účast se těší organizační výbor konference:

Mgr. et Mgr. Viktor Pacholík, Ph.D., předseda organizačního výboru pacholik@ped.muni.cz PhDr. Mgr. et Mgr. Jitka Reissmannová, Ph.D., tajemnice konference, reissmannova@ped.muni.cz Mgr. Zdeněk Janík, M.A., Ph.D., člen organizačního výboru, janik@ped.muni.cz PaedDr. Hana Janošková, Ph.D., členka organizačního výboru, janoskova@ped.muni.cz doc. PaedDr. Vladislav Mužík, CSc., člen organizačního výboru, muzik@ped.muni.cz PhDr. Mgr. Leona Mužíková, Ph.D., členka organizačního výboru, muzikova@ped.muni.cz RNDr. Mgr. Alice Prokopová, Ph.D., členka organizačního výboru, prokopova@ped.muni.cz Mgr. Hana Šeráková, Ph.D., členka organizačního výboru, serakova@ped.muni.cz Andrea Špačková, sekretariát, tel. 54949 1642, spackova@ped.muni.cz 

Důležité informace
Datum od10. září 2024
Datum do11. září 2024
Registrace do25. srpna 2024
AdresaPedagogická fakulta MU, 639 00 Brno, Poříčí 31
Registracehttps://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScTCk_kzPoP786UAj5sqOi6lCLd9PG7Q47ZmI3UoEDGShhEPw/viewform
Harmonogram
10. září 2024 - ()
11. září 2024 - ()
Nejbližší akce

1. 2. 2024 30. 6. 2024

STEAM klub Architektura

STEAM klub pro středoškoláky v JMK Téma: Architektura ve veřejném prostoru Školitel: Ing. arch. Tomáš Pavlíček Společně projdeme celým procesem podrobné analýzy vybraného místa a navrhováním jeho...

12. 2. 2024 21. 6. 2024

STEAM klub Chronobiologie

STEAM klub pro středoškoláky v JMK Obor: Chronobiologie Téma: Jak se stát hodinářem svého vnitřního času? Školitel: Mgr. Vendula Lužná, Ph.D. Čas konání: 16:00 - 18:30 každé druhé pondělí 12.2....

13. 2. 2024 21. 6. 2024

STEAM klub Architektura ve veřejném prostoru

STEAM klub pro středoškoláky v JMK Téma: Architektura ve veřejném prostoru Školitel: Ing. arch. Tomáš Pavlíček Čas konání: 16:30 - 19:00 každé druhé úterý Společně projdeme celým procesem podrobné...