Zapojte se do vedení krajských škol

Jihomoravský kraj, skrze svou zřizovanou organizaci VIM, vyhlásil sběr nominací do školských rad od široké veřejnosti.

Zapojit se může kdokoliv, kdo má zájem spolupracovat na zkvalitňování regionálního školství. Konečnou podobu školských rad ustanovuje Rada Jihomoravského kraje na návrh gesčního radního.

“Naším cílem je umožnit participaci z řad veřejnosti, odborníků, zástupců samospráv, absolventů a dalších osob, které mají zájem na prosperování krajských škol. Jedná se o druhé funkční období školských rad, do kterých se lidé mohou zapojit,” komentuje Karel Jurka, radní Jihomoravského kraje pro oblast školství. Krajská rada bude při finálním výběru posuzovat kandidáty na základě vzdělání či dosavadní praxe. Po jmenování do funkcí budou mít členové školských rad nárok na bezplatné vstupní vzdělání, které zrealizuje Vzdělávací institut pro Moravu. Působení ve školské radě nezakládá nárok na finanční odměnu.

Seznam škol naleznete v příloze.

Zájemci se mohou hlásit přes portál www.educationjobs.cz, kde mimo základní údaje musí k nominaci připojit svůj životopis a motivační dopis. Celkově se lidé mohou hlásit do 102 příspěvkových organizací kraje, přičemž zřizovatel má vždy tři členy v každé z nich. Přihlášky se uzavírají 19. května 2024.

Dokumenty ke stažení