Krajská soutěž Zemědělský opravář 2023 proběhla v Moravském Krumlově

Nejlepší žáci ze sedmi středních škol z JMK, ale i z Vysočiny a Slovenska soutěžili v Moravském Krumlově nejenom o titul Zemědělský opravář 2023, ale i o hodnotné ceny.

Střední odborná škola Znojmo, Dvořákova ve spolupráci se Střední školou dopravy, obchodu a služeb Moravský Krumlov uspořádala 20.4. 2023 na pracovišti v Polánce krajskou soutěž Zemědělský opravář 2023. Soutěže se zúčastnilo čtrnáct žáků ze sedmi odborných škol z Jihomoravského kraje, z kraje Vysočina a ze Slovenska. Soutěž byla tedy nejen krajská, ale také mezikrajská a mezinárodní, a konala se jako jedna z mnoha aktivit projektu iKAP JMK II.

Soutěžící předvedli své praktické dovednosti v moderně vybavené kovářské dílně. Dále soutěžili v jízdě zručnosti traktoru s přívěsem a předvedli zapojení zástrčky přívěsu. Součástí hodnocení byl i test odborných znalostí.

Nejlepšího výsledku s počtem 142 bodů dosáhl Aleš Černý z pořádající SOŠ Dvořákova. Na druhém místě se umístil Matěj Apltauer, opět ze SOŠ Dvořákova, na třetím místě Ondřej Musil ze SŠ Tišnov.

V rámci doprovodného programu se návštěvníci a soutěžící mohli zúčastnit řady aktivit. Připravena byla prohlídka areálu dílen odborného vzdělávání, bylo možno si vyzkoušet virtuální svařování, shlédnout výukové panely s možností měření, sériovou a paralelní diagnostiku atd. V rámci aktivity sdílení pro pedagogy bylo připraveno měření vstupních signálů motoru, měření vstřikovačů CRI, měření výkonu na výkonové brzdě. Také byla připravena prezentace zahradní techniky.

Ředitel školy Ing. Jiří Psota soutěž poděkoval všem soutěžícím za účast a dobré výsledky. Účast soutěžících představuje nejenom osobní zájem o téma zemědělské mechanizace a opravářství, ale také nasazení, snahu a chuť se učit a rozvíjet své schopnosti. Také poděkoval všem učitelům a pracovníkům školy, kteří se na organizaci soutěže podíleli a přispěli k jejímu hladkému průběhu.