Finanční příspěvek JMK na kurzy CTM online

Rozšíření nabídky vzdělávacích kurzů v angličtině pro žáky ve věku 11 – 18 let s možností získání finančního příspěvku JMK do výše 50% z ceny kurzu.

V rámci rozšíření nabídky vzdělávacích kurzů v angličtině se Jihomoravský kraj rozhodl finančně podpořit zájemce o studium CTM online kurzů pro školní rok 2024/25. Online kurzy jsou určeny pro zájemce ve věku od 11 let do maturity a v nabídce jsou technické i humanitní obory. Žákům středních škol zřizovaných Jihomoravským krajem nabízí Jihomoravský kraj finanční příspěvek ve výši 50% z ceny kurzu. Finanční příspěvek z rozpočtu JMK bude poskytován na základě závazné přihlášky a po zaplacení poloviny ceny kurzu účastníkem. Registrovat na kurzy se zájemci mohou do 15. září, začátek studia je naplánován na říjen 2024. Více informací lze najít na webu Centra pro talentovanou mládež CTM Online program.