Prevence drogové závislosti

Užívání návykových látek a závislostní chování je fenomén celosvětově vnímaný jako problém, protože ovlivňuje zdraví a kvalitu života nejen samotných uživatelů návykových látek a jejich blízkých, ale v důsledku možných negativních zdravotních, sociálních, ekonomických a bezpečnostních dopadů, které s užíváním návykových látek souvisejí, se týká celé společnosti. 

Strategie Jihomoravského kraje pro oblast rizikového chování, závislostí a závislostního chování na období 2020 - 2028

https://jmk.brandcloud.pro/cs#/document/13158/110303

Kontakt

Protidrogová koordinátorka JMK

Mgr. Lenka Možná
ODBOR ŠKOLSTVÍ
Oddělení prevence a volnočasových aktivit

541 658 310
mozna.lenka@kr-jihomoravsky.cz
Cejl 73, kancelář C_161

Dokumenty ke stažení