Podnikavost

Podnikavost jako univerzální podmínka úspěchu v dospělosti

Výchova k podnikavosti propojuje vzdělávání s praktickým životem, stírá hranice mezi vzděláváním, prací a aktivním občanstvím. Trénuje obecné dovednosti, uplatnitelné průřezově napříč všemi obory a oblastmi života.

 

Děti, žáky i dospělé podporujeme v zapojení do akce. Posilujeme motivaci a snahu změnit postoje i způsob života a především snahu měnit věci a procesy kolem nás. Například realizací konkrétní akce ke zlepšení stavu životního prostředí. Sada podnikavých dovedností je v současné době i do budoucna velmi ceněnou schopností na trhu práce.

 

Podnikavost chápeme jako odvahu a schopnost realizovat své nápady a svým postojem v problémech vidět výzvu k řešení. Ať jde o osobní, pracovní nebo občanskou sféru. Vnímáme ji jako důležitou součást vzdělávání. Přestože v nabídce Lipky najdete veskrze podnikavé tábory nebo kroužky, motivujeme a podporujeme zejména vedení škol, pedagogy i žáky samotné.

Na Lipce díky projektu vznikla platforma PODNIKAVÁ MYSL, která nabízí různé aktivity pro učitele, žáky, management škol ad. Více o platformě naleznete na webu Podnikavá mysl, na Facebooku se můžete přidat do skupiny podnikavých učitelů.

Užitečné odkazy