Podnikavost

Podnikavost jako univerzální podmínka úspěchu v dospělosti

Tato oblast vzdělávání vede k posílení kompetence k podnikavosti, iniciativě a kreativitě. Zaměřuje se více směry – na jedné straně posiluje finanční gramotnost žáka a dovednosti potřebné pro podnikání. Na straně druhé se věnuje celé řadě „měkkých kompetencí“.

 

Učí žáka nacházet nejlepší řešení různých problémů - v rodině, v zaměstnání nebo podnikání, ve společnosti, v sociální, či environmentální oblasti. Systémově, dlouhodobě a naprosto cíleně rozvíjí ve škole sebemotivaci žáků, vytrvalost, týmovou spolupráci, aktivní přístup k životu, zaměření na cíl, ochotu riskovat, kreativitu, samostatnost, angažovanost atd.
Podnikavost je tedy vnímána jako univerzální podmínka úspěchu v dospělosti. Je to schopnost nacházet a vytvářet nové a reálné příležitosti k rozvoji nebo dosahovat osobních i pracovních cílů, které si ze srdce přejeme. Ať už se staneme podnikatelem, nebo zaměstnancem.
 
Projekt Implementace KAP JMK II se věnuje podpoře podnikavosti, kterou má na starosti partnerská organizace Lipka - školské zařízení pro environmentální vzdělávání Brno, příspěvková organizace. Aktuality k této oblasti najdete na stránkách partnera zde.
 
 
Část úspěšně ukončeného krajského implementačního projektu KaPoDaV nesla název „Podnikavostí k udržitelnému rozvoji JMK“. Název vyjadřuje ještě jeden důležitý aspekt, který má projekt akcelerovat. Rozvíjet podnikavost, iniciativu a kreativitu, zkoušet s žáky „podnikat nanečisto“, podporovat v nich rozvoj nových, ale reálných nápadů atd., má hluboký smysl. Nelze však přitom zapomenout na udržitelný rozvoj. Dlouhodobý smysl mají ty aktivity a vyučovací přístupy, které integrují hledisko šetrného přístupu k životnímu prostředí a environmentální vzdělávání a nejsou tedy založeny na neudržitelném rozvoji. Do jisté míry jde i o koncept tzv. sociálního podnikání.

Užitečné odkazy