Matematika

Matematická gramotnost - navazující projekt

Pomocí profesního rozvoje pedagogů matematiky zvyšujeme matematickou gramotnost žáků i jejich motivaci tak, aby rozvíjeli svoje matematické znalosti, dovednosti a efektivně je využili v praxi.

 

Vzdělávání pedagogů probíhá formou vzdělávacích aktivit M-konzultačního a poradenského centra, matematických dílen, jednodenních přípravných matematických soustředění pro nadané žáky, exkurzí a kroužků matematiky pro žáky.

Harmonogram a registrace na M-aktivity

Nově vytvořené materiály spolu s ohodnocenými M-materiály jsou k dispozici na platformě M-výukové materiály a doporučené M-weby zde.

Klíčová podaktivita “Matematická gramotnost” je realizována v rámci projektu Implementace KAP JMK II, registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017177 v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, s finanční podporou z Evropské unie a Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy.

Aktivity jsou realizovány Jihomoravským krajem ve spolupráci s JCMM, z. s. p. o. jako partnerem P04.

M-aktivity probíhají od 1. 9. 2020 do 31. 8. 2023.

Kontakty:

Mgr. Jana Adamová
+420 725 058 334
 jana.adamova@jcmm.cz
 
Mgr. Monika Školová
+420 606 661 224
monika.skolova@jcmm.cz
 
Ing. Veronika Kubecová
+420 724 907 693
veronika.kubecova@jcmm.cz