Znaky dělitelnosti

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:434.69 KB
Formát dokumentu:PPT
Popis:

Materiál je dle autora určen „pro frontální práci se žáky“, tj. využití prezentace při zavádění a procvičování učiva.

Úvodem jsou uvedeny tři opakovací otázky a dále následuje podpora výkladu nového učiva, kde se autor zaměřil na dělitelnost čísly 2, 3, 4, 5 8, 9 a 10.Je škoda, že se autor nezaměřil i na znaky dělitelnosti čísly sedm a jedenáct (např. využití u rodných čísel). Závěrem je uveden neřešený příklad, na kterém si studenti mohou své znalosti ověřit na 55 možnostech určení dělitelnosti.

V prezentaci je téma velmi zdařile zpracováno, příklady jsou vhodně použity, podrobně a správně vyřešeny.

Za drobné nedostatky lze z typografického pohledu považovat absenci mezer za tečkami, záměny symbolu „ . “ a „ × “ ve druhém příkladu a překlep v řešení u 4. příkladu.

Domnívám se, že i přes výše uvedené nedostatky je materiál vhodný pro použití při výuce.