Znaky dělitelnosti 1

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:2.16 MB
Formát dokumentu:PDF
Popis:

Materiál ve formě pdf dokumentu je určen k procvičení a upevnění látky dělitelnost přirozených čísel. Má podobu pracovního listu, který obsahuje celkem 11 úloh zaměřených na znaky dělitelnosti čísly 2, 3, 4, 5, rozlišení, zda se jedná o prvočíslo nebo číslo složené, rozklad čísla na součin prvočísel a určování dělitelů čísla.

Úlohy jsou jednoduché, patří do kategorie základních typových úloh v tomto tematickém celku, látku bohužel nepropojují s praxí ani nepoukazují na praktický přesah tématu. Přesto může materiál dobře posloužit pro rutinní procvičování celku.

Součástí materiálu jsou řešení všech úloh, v úloze 10 není rozklad čísla 232 na součin prvočísel správně zapsán (číslo 27 lze ještě rozložit).