Zlomky

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:128 KB
Formát dokumentu:DOC
Popis:

Materiál ve formě textového dokumentu je určen k procvičení a upevnění látky počítání se zlomky. Pracovní list pro žáky obsahuje celkem 3 sady úloh, první sada má podobu trychtýřů, ve kterých mají žáci pomocí jedné dané početní operace pracovat se zadanými zlomky. Druhá úloha má podobu početního řetězce s jednoduchými zlomky, se kterými žáci provádí základní početní operace. Poslední sada úloh jsou opět základní početní operace se zlomky a desetinnými čísly, v této sadě úloh žáci výsledek hledají v převodní tabulce, pomocí které výsledku přiřadí písmeno a při správném vyřešení všech úloh získají smysluplnou tajenku.

Úlohy jsou pěkné, nápadité a formou zpracování pro žáky přitažlivé. 

Součástí materiálu bohužel není správné řešení.