Zlomky

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:128 KB
Formát dokumentu:DOC
Popis:

Materiál v podobě textového dokumentu je určen k upevnění a procvičení látky základní úpravy zlomků. Materiál sestává ze čtyř řešených úloh, v nichž je důraz kladen na různé uzávorkování a tedy změnu priority početních operací. 

Materiál je obsahově velmi chudý a nenápaditý, takto zadané úlohy lze najít i v mnoha jiných zdrojích. Materiál vykazuje také drobné formální nedostatky v rozvržení stránky, které nebrání správnému pochopení úloh. 

Součástí materiálu je správné řešení všech čtyř obměn úlohy.