Zlomky - shrnutí

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:440.83 KB
Formát dokumentu:DOC
Popis:

Materiál v podobě textového dokumentu je určen ke shrnutí a procvičení tématického celku zlomky. Pracovní list obsahuje 14 jednoduchých příkladů, zahrnujících téměř všechny základní dovednosti se zlomky - porovnávání, početní operace, určování části z celku, převod na smíšené číslo i slovní úlohu na zlomky. Výsledky jednotlivých úloh žáci převádí dle přiložené tabulky na písmena, takže jim při správném vyřešení příkladů vyjde smysluplná tajenka, která je k počítání motivuje.

Řešení první úlohy není jednoznačné, kromě zlomku dvě třetiny je na obrázku ručičkami znázorněn i zlomek jedna třetina. Zadání úlohy číslo 8 je umístěno překvapivě ve druhém sloupci zadání. Ve slovní úloze není specifikováno, zda třetí den jde o díl z původního počtu nebo ze zbytku.

Materiál je velmi zdařilý, součástí materiálu je správné řešení.