Zlomky - opakování pro 8. ročník

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:102.79 KB
Formát dokumentu:DOCX
Popis:

Materiál ve formě textového dokumentu je určen k procvičení celku zlomky. Materiál má podobu pracovního listu s celkem 9 různorodými úlohami, zaměřenými na základní dovednosti při práci se zlomky, jako je porovnávání, znázornění na číselné ose, početní operace se zlomky, převádění zlomku na desetinné číslo a jednoduché výpočty se zlomky.

Součástí materiálu je správné řešení většiny úloh (řešení některých úloh chybí). Materiál obsahuje drobné typografické a formální chyby, které nebrání správnému porozumění materiálu ani práci s ním.