Zlomky 1

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:1.98 MB
Formát dokumentu:PDF
Popis:

Materiál ve formě pdf dokumentu je určen k procvičení tematického celku zlomky. Obsahuje sadu úkolů, zaměřených na základní operace se zlomky - převádění smíšeného čísla na nepravý zlomek, krácení na základní tvar, určení polohy zlomku na číselné ose, porovnávání zlomků. Předložené úlohy jsou standardní, bez invence či známky originálního přístupu. Navíc jde o nekvalitní sken, jehož čitelnost není nejlepší, forma materiálu tedy nijak nezvyšuje jeho atraktivitu pro žáky. Podobných materiálů a úloh je k dispozici nepřeberné množství v učebnicích, sbírkách i na internetu.

Nedoporučujeme k použití.