Zlomkové smyčky

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:353.79 KB
Formát dokumentu:DOC
Popis:

Materiál v podobě textového dokumentu je určen k upevnění látky sčítání jednoduchých zlomků. První část příkladu obsahuje smyčku pěti zlomků, kdy výsledek každého zadání je číslem, kterým začíná další úloha v pořadí. Výsledkem poslední úlohy je první zlomek z úvodní úlohy, čímž si žáci zároveň sami zkontrolují správnost svého řešení.

Druhá část zadání obsahuje řadu úloh navazujících jedna na druhou, výsledek každé úlohy (začátek úlohy další) má žák opět za úkol vypočítat. Sporný je zápis druhé části materiálu, kdy je kladena rovnost mezi jednotlivé dílčí výpočty, ty se ale sobě nerovnají, pouze na sebe navazují. Žákům tento způsob zápisu vytýkáme, není tedy vhodné jim zápis v této formě předkládat.

Součástí materiálu je správné řešení obou úloh.

Materiál je možné použít například jako krátké úvodní procvičení před výkladem nové látky.