Závěrečné opakování (daltonský list)

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:419.06 KB
Formát dokumentu:PDF
Popis:

Daltonský pracovní list je určený k souhrnnému prověření znalostí žáků sedmého ročníku (není specifikováno, zda jde o opakování v pololetí nebo na konci roku). Obsahuje 6 různorodých příkladů - jednoduché příklady k procvičení výrazů, dvě jednoduché lineární rovnice, triviální úlohu na výpočet obsahu trojúhelníka a zadání dvou konstrukčních úloh čtyřúhelníků. Vzhledem k různorodosti osnov na školách a různé látce probírané v sedmém ročníku není materiál prakticky možné použít  bez úprav.

Materiál obsahuje autorské řešení. Popis konstrukce kosodélníku obsahuje formální chybu, v zápisu je uvedeno, že žák sestrojuje úhel KLM, ale bod M je vrcholem čtyřúhelníku, jehož umístění teprve z dalších bodů konstrukce vyplyne. Nahradit v  bodu 2 zápisu konstrukce bod M bodem X