Závěrečná prověrka z matematiky A

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:299.96 KB
Formát dokumentu:PDF
Popis:

Závěrečná písemná práce pro žáky 5. ročníku obsahuje 8 cvičení - základní početní operace, převody jednotek,desetinná čísla a sl. úlohy. 

 

Kromě (závěrečného) opakování může být použito i pro daltonskou výuku. 

 

Ve cvičení č. 6 (sl. úloha) jsou docela nereálné hodnoty peněz. 

 

Ve cvičení č. 7 v řešení není převedeno na stejné jednotky (pro některé žáky může být matoucí).