Závěrečná prověrka P

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:299.58 KB
Formát dokumentu:PDF
Popis:

Závěrečná písemná práce pro žáky 5. ročníku. V osmi příkladech jsou obsaženy poč. operace sčítání, odčítání, násobení, dělení, převody jednotek a sl. úloh. Jak u přirozených čísel, tak desetinných. 

 

Ve cvičení na převod jednotek mají žáci k dispozici "nápovědu", která je pro žáky velmi přínosná. 

Na konci testu je i zpětná vazba pro žáky, jak se jim pracovalo.