Zápisy přirozených čísel, násobek a dělitel čísla

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:380.42 KB
Formát dokumentu:PPT
Popis:

Materiál je dle autora určen „pro frontální práci se žáky“, tj. využití prezentace při zavádění a procvičování učiva.

Úvodem jsou uvedeny dvě opakovací otázky a dále následuje podpora výkladu nového učiva pomocí sedmi poměrně podrobně vyřešených úloh.Závěrem jsou uvedeny čtyři úlohy s výsledky bez podrobného řešení jen na procvičení.

V prezentaci je téma velmi zdařile zpracováno, příklady jsou vhodně použity, podrobně a správně vyřešeny.

Za drobné nedostatky lze z typografického pohledu považovat absenci mezer za tečkami a záměny mezery za tečku při oddělování řádů tisíců na čtvrtém snímku.

Domnívám se, že i přes výše uvedené nedostatky je materiál vhodný pro použití při výuce.