Zaokrouhlování desetinných čísel

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:379.39 KB
Formát dokumentu:DOCX
Popis:

Materiál ve formě textového dokumentu je určen k procvičení tématického celku zaokrouhlování desetinných čísel. V úvodu materiálu je na jednoduchém cvičení připomenuto a zopakováno zaokrouhlování přirozených čísel na jednotlivé řády (jednotky, desítky, stovky). Následují sady úloh zaměřené na zaokrouhlování desetinných čísel na desetiny a setiny, v úvodu každé sady je stručně zopakováno, jak při zaokrouhlení na daný řád postupovat. Materiál dále obsahuje dvě sady úloh na samostatné procvičení zaokrouhlování na desetiny a setiny, v nichž žáci hledají chyby při zaokrouhlení na daný řád. 

Materiál je přehledný, jasný a je doplněn vhodnými motivačními obrázky, které zvyšují zájem žáků o předložené úlohy.

Součástí materiálu je správné řešení všech úloh.