Základy statistiky

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:245.61 KB
Formát dokumentu:PDF
Popis:

Materiál určený pro opakování a procvičení základních pojmů a základních výpočtů statistiky (aritmetický průměr, modus, medián). U příkladu 2 je sporné zadání (co se po žácích chce). Zpracování (zasazení příkladů do života, zpracování pomocí tabulek a obrázků) přispívá k atraktivitě materiálu.

Materiál obsahuje správné řešení. U příkladu 3 chybí argumentace výsledku.