Základní geometrické tvary, úsečky

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:150.02 KB
Formát dokumentu:DOC
Popis:

Výukový materiál slouží k ověření základních geometrických znalostí - úsečka, bod, základní tvary. Materiál byl vytvořen pro žáky 2. ročníku, proto je i adekvátně krátký (4 úkoly), s dostatkem místa pro vypracování úkolů. Neobsahuje řešení.