Vztahy mezi goniometrickými fukcemi

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:189.44 KB
Formát dokumentu:DOC
Popis:

Materiál ve formě textového dokumentu je určen k ověření znalostí studentů z celku goniometrické funkce. Materiál obsahuje dvě podobná zadání /skupiny), obsahující úlohy zaměřené na úpravu výrazů s goniometrickými funkcemi a výpočet funkčních hodnot  gon. funkcí známe-li hodnotu jedné z nich.

Součástí materiálu je správné řešení všech úloh včetně podrobného postupu.

Materiál obsahuje drobné chyby, které nebrání správnému porozumění úlohám,