Vzdálenost bodu od roviny

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:1.22 MB
Formát dokumentu:PPT
Popis:

Prezentace by měla sloužit jako podpora výkladu nového učiva, k procvičování i jako materiál k samostudiu tématu vzdálenost bodu od roviny.

Úvodem je zařazena definice vzdálenosti bodu od roviny jako vzdálenost bodu od jeho kolmého průmětu na danou rovinu.

Další snímky prezentace jsou věnovány čtyřem příkladům. Dva příklady jsou věnovány vzdálenosti bodu od roviny v krychli, jeden příklad je věnován vzdálenosti bod od roviny v pravidelném čtyřbokém jehlanu a příklad poslední se věnuje vzdálenosti bodu od přímky ve čtyřstěnu.

Všechny čtyři příklady jsou přiměřené obtížnosti vhodné i pro začátečníky, kteří však však bezpečně zvládají učivo Pythagorovy věty. Příklady jsou doplněny autorským řešením, které je poměrně podrobné a doplněné velmi přehlednými obrázky.

Za nedostatek lze považovat nesprávné zařazení výpočtu 2. příkladu za výpočet příkladu 3., tj. je nutné přesunout snímek 20 za snímek 13.

Materiál neobsahuje typy odborného matematického charakteru a neobsahuje ani chyby typografické.

Materiál je možné použít pro výuku tematického celku Vzdálenost bodu od přímky na SŠ po přesunu výše uvedeného snímku již jen „tak jak je“.