Vzdálenost bodu od přímky

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:791.55 KB
Formát dokumentu:PPT
Popis:

Prezentace by měla sloužit jako podpora výkladu nového učiva, k procvičování i jako materiál k samostudiu tématu vzdálenost bodu od přímky.

Úvodem je zařazena definice vzdálenosti bodu od přímky jako vzdálenost bodu od jeho kolmého průmětu na danou přímku.

Další snímky prezentace jsou věnovány čtyřem příkladům. Dva příklady jsou věnovány vzdálenosti bodu od přímky v krychli, jeden příklad je věnován vzdálenosti bod od přímky v pravidelném čtyřbokém jehlanu a poslední vzdálenost bodu od přímky je v pravidelném šestibokém jehlanu.

Všechny čtyři příklady jsou přiměřené obtížnosti pro začátečníky. Příklady jsou doplněny autorským řešením, které je poměrně podrobné a doplněné přehlednými obrázky.

Materiál neobsahuje typy odborného matematického charakteru a neobsahuje ani chyby typografické.

Materiál je možné použít pro výuku tematického celku Vzdálenost bodu od přímky na SŠ „tak jak je“.