Vzájemná poloha přímky a kružnice

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:1.96 MB
Formát dokumentu:PPT
Popis:

Materiál formou prezentace shrnuje teoretické poznatky látky vzájemná poloha přímky a kružnice. Je doplněn situačními nákresy s komentářem, které žákům vzájemnou polohu objektů názorně demonstrují. Součástí materiálu je interaktivní cvičení, pro jehož správnou funkci je nutné, aby měl uživatel nainstalován program Cabri Geometry. K aktivnímu upevnění celku slouží cvičení v závěrečné části prezentace zaměřené na rýsování kružnice a přímky dle zadání a následném popisu vzájemné polohy. 

Součástí materiálu není kontrolní autorské řešení příkladů k procvičení.