Vzájemná poloha paraboly a přímky

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:504.45 KB
Formát dokumentu:PPTX
Popis:

Materiál je určenpro frontální výuku učiva o vzájemné poloze paraboly a přímky.

Úvodem jsou připraveny navozující otázky

Hlavni část materiálu spočívá v popisu analytického vyjádření parabol souměrných podle osy x i podle osy y.

V závěru „Příklady“ autorka uvedla 2 úlohy bez autorského řešení i bez výsledků, což považuji za nedostatek.

Domnívám se, že materiál je možné použít při výuce.