Vzájemná poloha hyperboly a přímky

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:487.81 KB
Formát dokumentu:PPTX
Popis:

Materiál je určenpro frontální výuku učiva o vzájemné poloze hyperboly a přímky.

Látka je navozena opakujícími otázkami na vzájemnou polohu elipsy a přímky či kružnice a přímky.

Hlavni část materiálu spočívá ve výčtu a ukázek všech tří možných vzájemných poloh přímky a hyperboly včetně náznaku řešení úloh přes soustavu dvou rovnice a významu výsledku.

V závěru „Příklady“ autorka uvedla 3 úlohy bez autorského řešení i bez výsledků, což považuji za nedostatek, podobně jako porušování některých typografických pravidel.

Domnívám se, že materiál je možné použít při výuce.