Vzájemná poloha dvou kružnic

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:532.99 KB
Formát dokumentu:PPTX
Popis:

Materiál je pravděpodobně autorkouurčen pro frontální výuku, tj. využití prezentace při zavádění a procvičování učiva o vzájemné poloze dvou kružnic.

Úvodem je jednoduché opakování vzájemných poloh dvou kružnice ze ZŠ, včetně náčrtků, který by mohly být udělány trochu pečlivěji.

Hlavni část materiálu spočívá v odvození vlastností, které platí v jednotlivých případech vzájemných poloh.

V závěru „íkladyjsou uvedeny tři úlohy bez autorského řešení a dokonce i bez správných výsledků.

Absence autorského řešení lze vnímat jako nedostatek.

Domnívám se, že materiál je možné použít při výuce.