Využití funkce sin x pro výpočty v pravoúhlém trojúhelníku

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:74.61 KB
Formát dokumentu:DOCX
Popis:

Materiál ve formě textového dokumentu je určen k procvičení výpočtů v pravoúhlém trojúhelníku na základě Pythagorovy věty a funkce sinus. Materiál tvoří úvodní část - přehled vzorců a část k procvičení tvořená jedinou tabulkou, ve které je vždy část údajů dána, zbytek má žák dopočítat.

Obsahově chudý materiál bez nápadu a přidané hodnoty.

Bez úprav nedoporučujeme k použití.