Využití funkce sin x pro výpočty v pravoúhlém trojúhelníku

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:74.61 KB
Formát dokumentu:DOCX
Popis:

Příliš stručný materiál, obsahuje jediné cvičení. Součástí materiálu je kontrolní řešení.