Výrok a jeho negace

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:542.21 KB
Formát dokumentu:PPT
Popis:

Materiál je dle autora určen „pro frontální práci se žáky“, tj. využití prezentace při zavádění nového učiva a jeho procvičení v rámci hodiny.

Úvodem je vysvětlen pojem výrok a negace výroku a následně je již materiál věnován negacím výroků s využitím „Není pravda, že …“ a negacím různých výroku obsahující pojmy „aspoň“, „nejvýše“ a „právě“.

V prezentaci je téma velmi zdařile zpracováno, příklady jsou vhodně použity a většinou i správně vyřešeny. Řešení by mohlo být v některých případech podrobněji zdůvodněné.

Jako nedostatek se mi jeví chybné řešení 2. výroku v 1. příkladu a 7. výroku ve 3. příkladu. Také mohlo být uvedeno i druhé řešení 3. výroku v 1. příkladu: „Číslo 10 je kladné nebo 0.“

Domnívám se, že materiál je vhodný pro použití při výuce (po odstranění výše uvedených chyb).