Výrazy

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:181.34 KB
Formát dokumentu:PPTX
Popis:

Materiál ve formě prezentace je určen k procvičení úprav algebraických výrazů. Obsahuje 4 sady příkladů, zaměřených na sčítání a odčítání mnohočlenů, násobení mnohočlenu jednočlenem nebo dvojčlenem a na procvičení základních vzorců. Materiál není originální ani jinak výjimečný, ale pro rutinní procvičování může dobře posloužit. Součástí materiálu bohužel není kontrolní řešení, nelze jej tedy použít pro samostudium.