Výrazy se zlomky

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:1.88 MB
Formát dokumentu:PDF
Popis:

Materiál je určen k procvičení tematického celku zlomky, konkrétně se zaměřuje na zápis zlomku, převedení nepravého zlomku na smíšené číslo, porovnávání zlomků, sčítání a odčítání zlomků. Všechny úlohy jsou zadané jako slovní popis. Materiál je nezajímavý, pro žáky neatraktivní, bez přesahu, který by předloženým úlohám dával nějaký smysl.

Součástí materiálu jsou řešení úloh, tato řešení obsahují formální chyby v zápisu (typografické chyby typu * jako znak pro násobení apod.). Tyto nedůslednosti nedoporučujeme žákům vůbec ukazovat, je potřeba je vést ke správnému zápisu jak po stránce obsahové, tak formální.

Nedoporučujeme k užití.