Výrazy s promennými

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:1.93 MB
Formát dokumentu:PDF
Popis:

Materiál ve formě pdf dokumentu je určen k procvičení tematického celku výrazy s proměnnou. Obsahuje 4 úlohy, zaměřené zejména na výpočet hodnoty výrazu. Po didaktické stránce nejsou úlohy nijak inovativní, nejsou propojeny s realitou ani nejsou po formální stránce nijak atraktivní. Forma zpracování (nekvalitní sken, zápis operátorů) je nízká, obsahově jde o chudý materiál.

Nedoporučujeme k užití.