Výrazy s proměnnou, sčítání a odčítání

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:98.45 KB
Formát dokumentu:DOCX
Popis:

Materiál ve formě textového dokumentu je určen k procvičení celku sčítání a odčítání výrazů s proměnnou. Materiál obsahuje celkem 6 sad úloh různé obtížnosti, zaměřených na procvičování sčítání a odčítání výrazů s více proměnnými. Materiál obsahuje také úlohy s desetinnými koeficienty a koeficienty ve tvaru zlomku. Dvě sady úloh jsou zaměřeny na vyjádření výrazu s proměnnou ze slovního zadání. Tyto úlohy jsou pro některé žáky náročnější, protože jejich řešení již vyžaduje schopnost vysoké míry abstrakce - pomocí těchto úloh lze materiál diferencovat.

Součástí materiálu jsou správná řešení úloh. V těchto řešeních jsou drobné chyby - sady úloh jsou v řešení jinak očíslovány než v zadání, v řešení sady úloh č. 5 (sada označená jako 1 v řešení) chybí ve výsledcích podúlohy d) a e) proměnná s, kterou se výraz násobí.