Výrazy s desetinnými čísly

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:266.06 KB
Formát dokumentu:DOCX
Popis:

Materiál ve formě textového dokumentu je určen k procvičení celku desetinná čísla. Má podobu pracovního listu, který obsahuje tři sady úloh. V první sadě žáci počítají příklady jednoduššího typu zpaměti, ve druhé sadě mají nejprve zapsat zadaný číselný výraz pomocí matematických operátorů a poté vypočítat, třetí úloha má charakter grafického zadání, kdy na sebe jednotlivé početní operace navazují a žák doplňuje postupně čísla do připravených rámečků až se dobere ke konečnému výsledku. 

Součástí materiálu je správné kontrolní řešení.

V zadání třetí sady úloh nejsou v materiálu zapsány početní operace, které má žák provést v posledních dvou rámečcích. Je možné je do zadání doplnit z řešení, kde jsou uvedeny.