Výrazy (písemná práce)

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:512.94 KB
Formát dokumentu:PDF
Popis:

Materiál obsahuje dvě varianty písemné práce na téma výrazy. Jde o jednoduché příklady obsahující čísla a lineární proměnnou (případně dvě proměnné), důraz je kladen na zvládnutí roznásobování závorky jednočlenem a odstranění závorky, je-li před ní znaménko mínus. V materiálu jsou časté typografické chyby, zejména v zápisu znaménka mínus a v mezerách mezi znaménkem a číslem. Obsahově je materiál v pořádku, doporučit jej lze pro ověření znalostí na počátku práce s výrazy obsahujícími proměnnou.

Součástí materiálu je autorské řešení.