Výrazy (daltonský list)

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:587.38 KB
Formát dokumentu:PDF
Popis:

Materiál ve formě pracovního listu je určen k procvičení látky osmého ročníku - výrazy. Příklady jsou zaměřeny na jednodušší číselné výrazy a lineární mnohočleny (dvojčleny). Důraz je kladen na procvičení roznásobování závorky číslem, mínus před závorkou a pořadí číselných operací. Pracovní list obsahuje drobné typografické chyby (zápis znaménka mínus, mezery mezi čísly a znaménky či operátory.

Součástí materiálu je autorské řešení. Materiál obsahuje chybu ve výsledku příkladu č. 6 d), kde došlo k záměně proměnné p a q. Správný výsledek má být 2p + 8q + 7.