Výpočty velikosti úhlů v rovinných útvarech

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:87.81 KB
Formát dokumentu:DOCX
Popis:

Materiál ve formě textového dokumentu je určen k opakování a procvičení tématického celku výpočty velikostí úhlů. První část materiálu shrnuje a připomíná dříve získané poznatky o sčítání a odčítání úhlů (převod stupňů na minuty), součtu vnitřních úhlů v trojúhelníku a o vlastnostech dvojic úhlů. Druhá část je zaměřená na procvičení zopakovaných pravidel a vlastností.

Obsahově jde spíše o jednodušší a chudší materiál, sčítání a odčítání úhlů s přesností na minuty je připomenuto, ale není předložena žádná úloha na samostatné procvičení. Dvojice úhlů jsou nestandardně nazvány (úhly v speciálních pozicích), úhly na procvičení součtu vnitřních úhlů v trojúhelníku a vlastnosti dvojic úhlů jsou jednoduché, s úhly vyjádřenými v celých stupních. Materiál obsahuje typografické chyby nebránící správnému porozumění materiálu.

Součástí materiálu je správné řešení předložených úloh.