Výpočty velikosti úhlů v rovinných útvarech

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:87.81 KB
Formát dokumentu:DOCX
Popis:

Materiál obsahuje shrnutí látky sčítání a odčítání úhlů, dvojice úhlů, součet úhlů v trojúhelníku, tři řešené příklady na sčítání a odčítání úhlů a cvičení s řešením zaměřené na dopočítání vnitřních úhlů v trojúhelníku a výpočty dvojic úhlů. Využitelné v suplované hodině nebo jako pracovní list pro nepřítomné žáky.