Výpočty příkladů s desetinnými čísly s využitím kalkulačky

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:259.5 KB
Formát dokumentu:PDF
Popis:

Materiál ve formě pdf dokumentu je určený k procvičení dovednosti počítání na kalkulačce s využitím její paměti. Úlohy, které jsou součástí materiálu jsou náročnější, kombinují různé matematické operace i různé počty desetinných míst v desetinných číslech, žáci musí být velmi pozorní při zadávání do kalkulačky i při ukládání či vyvolání výsledku do/z paměti. Forma zpracování nicméně žáky příliš nemotivuje k práci, bylo by vhodné zkombinovat předložené úlohy s nějakým motivačním prvkem, například s tajenkou, kterou by luštili nebo grafickým prvkem, který by verifikoval správné řešení. 

Součástí materiálu jsou řešení jednotlivých úloh, obsahující drobné chyby.