Výpočty na kalkulačce s využitím paměti kalkulačky (desetinná čísla)

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:291.13 KB
Formát dokumentu:PDF
Popis:

Materiál ve formě pdf dokumentu je určen k procvičení tématického celku desetinná čísla. Jeho hlavním účelem je ale procvičení práce s kalkulačkou s využitím paměti kalkulačky. Materiály tohoto typu nejsou běžně učitelské veřejnosti k dispozici. V úvodu materiálu autorka stručně, ale přehledně zopakuje pravidla pro práci s pamětí kalkulačky a význam důležitých tlačítek M+, MR a MC. Ve druhé části žáci řeší předložené úlohy podle návodu, následuje společná kontrola výsledků. Poslední část je určena k samostatné práci žáků, má podobu tabulky s úlohami na práci s kalkulačkou, přičemž výsledky žáci převádějí na písmena podle přiloženého klíče. Vyřeší-li úlohy správně, dostanou smysluplný text, jsou tedy schopni sami zkontrolovat správnost výsledků.

Materiál obsahuje drobné typografické chyby (mezery za znakem násobení, pomlčka vs. mezerník), které ale nebrání správnému porozumění textu.

Součástí materiálu je správné řešení všech úloh.

Velmi doporučujeme k použití.