Výpočet základu

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:1.92 MB
Formát dokumentu:PDF
Popis:

Materiál ve formě pdf dokumentu je určen k procvičení tematického celku procenta. Má podobu pracovního listu, který obsahuje pět různorodých aplikačních slovních úloh, zaměřených na výpočet základu. Úlohy jsou zajímavé svým obsahem a propojením s reálnými situacemi ze života, ve kterých se procenta dají využít - úroky v bance, zastoupení vitaminu v doplňku stravy, maturitní zkouška či počet jídel v jídelně. Materiál má bohužel nízkou kvalitu po formální stránce - jde o nepříliš kvalitně naskenovaný materiál. 
Součástí materiálu jsou správná řešení všech úloh včetně možného postupu řešení, materiál lze tedy využít i pro samostatné procvičování tematického celku.