Výpočet procentové části

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:2 MB
Formát dokumentu:PDF
Popis:

Materiál ve formě pdf dokumentu je určen k procvičení tematického celku procenta. Má podobu pracovního listu, který obsahuje pět různorodých slovních úloh zaměřených na výpočet procentové části. Všechny úlohy jsou vztaženy k reálným situacím ze života, částky uváděné v úlohách nemusí být v době použití pracovního listu odpovídající reálné skutečnosti. Úlohy jsou zajímavé zejména svým obsahem - nutriční hodnoty potravin, úroky z uložených částek. Materiál je bohužel nižší kvality po formální stránce - jde o nepříliš kvalitně naskenovaný materiál.

Součástí materiálu jsou správná řešení všech úloh, materiál lze tedy použít i pro samostatné opakování či domácí přípravu s možností samostatné kontroly správnosti výsledků.