Výpočet počtu procent

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:94.21 KB
Formát dokumentu:DOC
Popis:

Materiál v podobě textového dokumentu byl vytvořen jako výuková opora při probírání celku výpočet počtu procent. Dle autora je určen zejména pro žáky s SVP jako zápis probíraného učiva. Obsahuje dvě vzorové řešené úlohy, ve kterých mají žáci na základě daného základu a procentové části vypočítat počet procent. V obou vzorových úlohách jsou výpočty řešeny přes jedno procento, což pro některé žáky nemusí být nejvhodnější (nejnázornější) způsob. Doporučujeme doplnit zápis i o jiný způsob výpočtu.