VY_42_INOVACE_35

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:157.14 KB
Formát dokumentu:PDF
Popis:

Materiál obsahuje pracovní list se závěrečným opakováním učiva 5. ročníku.

Žáci vyřeší 5 cvičení se zaměřením na desetinná čísla, násobení, počítání se závorkami, slovní úlohy.

Řešení není součástí materiálu.